Mur och puts

Att putsa med kalkbruk är en traditionell metod som inte bara skapar en stark och hållbar yta. Det är också vackert och skyddar bra mot väder och vind. Men ett hus putsat med kalkbruk kräver omvårdnad. Missar man det är det lätt hänt att vattnet tar sig in. Då behöver du åtgärda det så snart som möjligt. Behöver du hjälp? Då finns vi här. 

Att mura och putsa med kalkbruk ser enkelt ut. En slev, lite murbruk och så en liten knyck med handen. Så slängs kalkbruket iväg på den fuktade väggen. Men riktigt så lätt är det inte. Det krävs både kunskap och tålamod att putsa med kalkbruk.  

Hos oss är kunskapen och erfarenheten om hur kalkbruk fungerar stor. Vi jobbar enligt gamla hantverksmetoder. Och är alltid noga med kvaliteten på det material vi köper. 

Putsa huset själv

Den händige kan förstås prova på att putsa huset själv. Eller i alla fall göra mindre lagningar. Det är huset som bestämmer vilken typ av kalkbruk du ska använda. Att lyssna med en fackman innan du sätter igång är klokt.

Säsongen är kort. I södra och mellersta Sverige kan du arbeta med kalkbruk från maj till september. 

Men vädrets makter rår vi som bekant inte över, så det gäller att följa väderleksrapporterna noggrant. Det får inte vara för kallt, (därav den korta säsongen att utföra jobbet) det ska helst inte regna och det får inte vara för soligt (då torkar kalket för fort). Så lagom varmt och uppehållsväder är det bästa. 

Innan du börjar putsa ska du vattna väggen. Annars torkar materialet alldeles för fort. Om den är rätt vattnad kryper putsen in i materialet. Du ska även vattna efteråt så att karboniseringen sker långsamt. 

Du ska nu slå putsen upp mot väggen för att få vidhäftighet. Det ser enkelt ut men kräver lite träning.  Räkna också med att lägga på fler lager. Ett mått kan vara tre gånger kornstorleken. Tänk på att det behöver torka emellan. Och du. Det finns inga genvägar. Slår man på för tjockt så spricker det. Skyddsutrustningen är viktigt förstås. Dammfiltermask, skyddsglasögon och handskar är en bra början. Och blir svårare än vad du tänkt, så vet du vart du ska ringa.

När arbetet med putsen är klart kan huset stå i många långa år – om du sköter om det. Ett hus putsat med kalkbruk kräver omvårdnad (som så mycket annat). Vatten är oftast den stora boven i dramat. Det tränger sig gärna in både ovan- och underifrån. För att undvika det krävs kontinuerligt underhåll. Inte minst att vattenavrinningen gör sitt jobb. 

Men skador blir det förr eller senare. Fukten tränger sig gärna in under kalkbruket. Om det då fryser faller ofta stora delar av putsen bort. Om skadan är liten och du upptäcker det i tid kan du förmodligen lagandet själv. Men om skadan är större är vår rekommendation att anlita en professionell murare. Oss till exempel.

Kalk – en miljövänlig produkt

Kalkbruk är inte bara trevligt att jobba med. Det har också en väsentligt lägre CO2-påverkan än cementbaserade produkter på atmosfären. Det beror framför allt på det som kallas karbonisering. Det innebär att en stor del av den koldioxid som avges vid själva härdningen av kalkbruket återupptas under tiden det härdar. 

Det finns också andra fördelar med kalkbruk. Det andas bra och transporterar ut fukt. Och till skillnad från cementen är kalkbruket smidigt, följer stomrörelser och härdar långsamt. Cementen som både hård och oelastiskt, låter inte teglet röra sig varpå sprickor och sättningar ofta uppstår. Likväl fyller cement sin funktion i andra sammanhang. 

Hur görs kalkbruk?

Hur går då tillverkningen till? För att få fram kalk bränns kalkstenen och släcks sedan med vatten. Idag använder vi ofta så kallad torrsläckning vilket innebär att en mindre mängd vatten tillförs, så att den brända kalkstenen förvandlas till ett pulver. 

Kalken blandas därefter med sand eller grus samt ofta tegelkross, aska, lera eller något pigment. När kalkbruket sedan appliceras börjar det torka. Man brukar säga att det karboniseras, vilket innebär att bruket binder, hårdnar och åter bildar kalksten. 

Kalkbrukets historia

Visste du att murare är ett av människans äldsta yrke? De har funnits i de flesta civilisationer och har spelat en viktig roll i utvecklingen av exempelvis bostäder, monument och tempel. 

Under medeltiden kom murarmästarna från Tyskland och kontinenten till Sverige. Ett murarskrå etablerades på 1400-talet och de samlades kring våra tidiga medeltida kyrkor, som var ofta byggda med natursten och putsade med kalkbruk. Kalkbruket tillverkades då ofta på plats av lokalt bruten kalk, sand och vatten. 

Användningen av kalkbruket till våra byggnader fortsatte ända fram till början av 1900-talet då det succesivt ersattes av cement. Ett material som ansågs passa bättre i de snabba byggprocesser som tiden nu krävde. 

Putsa huset själv

Den händige kan förstås prova på att putsa huset själv. Eller i alla fall göra mindre lagningar. Det är huset som bestämmer vilken typ av kalkbruk du ska använda. Att lyssna med en fackman innan du sätter igång är klokt.

Putsen ska slås upp mot väggen för att få vidhäftighet (det som ser så enkelt ut). Innan du börjar ska du vattna väggen. Annars torkar materialet alldeles för fort. Men om den är rätt vattnad kryper putsen in i materialet. Du ska även vattna efteråt så att karboniseringen sker långsamt. 

Räkna med att lägga på fler lager. Ett mått kan vara tre gånger kornstorleken. Tänk på att det behöver torka emellan. Och du. Det finns inga genvägar. Slår man på för tjockt så spricker det. Skyddsutrustningen är viktigt förstås. Dammfiltermask, skyddsglasögon och handskar är en bra början. 

Tips

Undvik skador på din murade vägg genom att:

  • Avled vatten, sätt upp hängrännor och stuprör
  • Måla grunden med en färg som andas
  • Ta bort växter och buskar som växter för nära grunden
  • Om du upptäcker fukt eller puts ramlar bort – åtgärda direkt

Fakta

Visste du att när du putsar och murar med kalkbruk ger det generellt lägre CO2-påverkan på vår atmosfär än om  du skulle använt produkter med cement.