Hållbar utveckling

Miljö & kvalitetspolicy

En värld full av blomster, välmående djur och människor, en klimatsäker framtid. Ja, det är mycket vi drömmer om när vi funderar över hållbar utveckling. Och det är klart att vi, liksom många andra, vill dra vårt strå till stacken. Hur? Jo, genom att återanvända det som går att använda igen, genom att ställa krav på våra leverantörer, köpa in material som är hållbart samt använda arbetsmetoder och teknik som gör så liten miljöpåverkan som möjligt. Små, små steg som på sikt skapar stora effekter. Det tror vi på – och strävar efter. Här nedan har vi listat vår kvalitets- och miljöpolicy. 

Kvalitetspolicy

Moraths Kakelugn och Mureri ska genom vår helhetssyn på kvalitet verka för att våra tjänster uppfyller såväl våra kunders som samhällets behov, krav och förväntningar.  

Det gör vi genom att

  • lyssna till våra kunders önskemål
  • komma med konstruktiva förslag och råd som passar för tidsepoken 
  • utföra vårt arbete med noggrannhet och känsla för det genuina
  • använda material med hög kvalitet

Miljöpolicy

I all verksamhet ska Moraths Kakelugn och Mureri verka för att skydda vår miljö och arbeta för en hållbar utveckling genom att erbjuda tjänster och använda material som gör så litet klimatavtryck som möjligt. 

Det gör vi genom att

  • använda miljövänliga produkter
  • följa gällande miljökrav genom miljöanpassade maskiner, undvika materialsvinn och planera för att minimera överblivet material efter färdigställandet.
  • sortera vårt avfall enligt gällande avfallsregler på orten och deponera på angivna platser. 
  • verka för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

ROT

Och så lite praktiska detaljer. Som privatperson kan du få ROT-avdrag för det arbete vi utför. ROT-avdraget täcker hälften av de utgifter du har för själva arbetskostnaden. Du kan som mest få upp till 50 000 kr i ersättning per person och år. Är ni två personer som äger fastigheten kan ni alltså få max 100 000 k i ROT-avdrag per år. 

Våra tjänster inom kakelugn, skorsten och murning faller ofta inom ROT-avdraget. Kontakta oss så berättar vi mer om hur det går till. ROT står för renovering, ombyggnation och tillbyggnation.